Kiedy Wywóz

Aplikacja umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy oczyszczania miasta.
Ponadto, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów. Dane aplikacji obejmują już największe miasta w Polsce (m. in. Warszawę, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań), ale stale dodawane są do niej nowe lokalizacje. Docelowo, aplikacja będzie zawierała harmonogramy wywozu dla wszystkich gmin w Polsce.

Aplikacja jest dostępna w App Store, Google play i Windows Store.
Wszelkie uwagi dotyczące danych prezentowanych przez Aplikację prosimy kierować na adres uwagi@kiedywywoz.pl
Zapraszamy też na stronę aplikacji.