Rozwiązania

SophScope realizuje projekty rozwojowe SAP we wszystkich obszarach technicznych i merytorycznych, w szczególności związanych z tworzeniem: raportów, aplikacji dialogowych, wydruków SAPScript, SmartForms i AdobeForms, User-Exit, BAPI, Badi, iDOC, ABAP Objects, interfejsów, mechanizmów workflow, narzędzi migracji danych, rozwiązań portalowych, Web Services, narzędzi współpracy z urządzeniami zewnętrznymi.

Tworzymy także aplikacje internetowe (HTML,  PHP,  Java) oraz aplikacje standalone, webowe i mobilne w technologiach .NET, C#.

W ramach naszej oferty znajdują się także autorskie rozwiązania SophScope. Są nimi między innymi:

  • Kompleksowa obsługa komunikacji SAP ERP z drukarkami fiskalnymi (wszystkie typy drukarek, dwukierunkowa komunikacja, dowolna konfiguracja połączeń). Z tego rozwiązania korzystają między innymi: Fabory Poland, Fabory Romania, Soufflet Polska Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Wydawnictwo Nowa Era, Messer Polska Sp. z o.o., Medtronic Poland Sp. z o.o., Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o., Polimex Mostostal SA.
  • Elektroniczny podpis w SAP ERP (kwalifikowany i niekwalifikowany, integracja z dowolnym procesem biznesowym). Rozwiązanie tego typu przygotowaliśmy między innymi dla Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • Szyfrowanie elektronicznych przelewów bankowych. Z naszych usług w tym zakresie korzystają między innymi WSK Rzeszów (Pratt & Whitney), PZL Mielec (Sikorsky).
  • Autorskim projektem SophScope jest także mobilna aplikacja Kiedy wywóz. Aplikacja umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy oczyszczania miasta. Ponadto, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów. Dane aplikacji obejmują już największe miasta w Polsce (m. in. Warszawę, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań), ale stale dodawane są do niej nowe lokalizacje. Docelowo, aplikacja będzie zawierała harmonogramy wywozu dla wszystkich gmin w Polsce.