Migracja danych

Współuczestniczyliśmy w projekcie wdrożeniowym w Cyfrowym Polsacie. Jednym z naszych zadań było przygotowanie koncepcji oraz oprogramowanie narzędzi migracji danych do SAP ERP. Przedmiotem migracji były dane różnych modułów, zarówno podstawowe, jak i transakcyjne. Realizując to zadanie szczególny nacisk położyliśmy na kwestie wydajnościowe. Migracja miała bowiem ograniczone ramy czasowe, co w połączeniu z olbrzymim wolumenem danych było sporym wyzwaniem. Proces migracji został zrealizowany zgodnie z wymaganiami klienta. Obecnie, w ramach kontynuacji projektu, świadczymy usługi serwisowe i wsparcia powdrożeniowego.