e-deklaracje

W ramach jednego z największych projektów wdrożeniowych obecnie realizowanych w Polsce przygotowaliśmy rozwiązanie obsługujące komunikację SAP ERP z ministerialnym systemem e-deklaracje. Nasza aplikacja umożliwia pobieranie danych deklaracji podatkowych generowanych w SAP (VAT-7, PIT-4R, PIT-11, PIT-40, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-R, IFT-1R, IFT-1) oraz zarządzanie nimi w procesie akceptacji, podpisywania elektronicznego i dwukierunkowej komunikacji z systemem Ministerstwa Finansów. Rozwiązanie wykorzystuje pliki XML oraz WebService udostępniany przez system Ministerstwa Finansów. Komunikacja spełnia oczywiście wymagania dotyczące poufności i integralności danych.